Tegu pole üksikjuhtumiga, vaid süstemaatilise määruse nõuetest mööda vaatamisega. Veelgi enam – põllumeestelt nõutakse seda, mida nad seaduslikult tegema ei pea, ja ähvardatakse vastasel korral toetuste vähendamisega. Jutt käib rohumaade niitmisest. PRIA vaatas esimesest määrusepunktist mööda, nõudes kõigi rohumaade niitmist tähtajaks, olenemata sellest, kas sealt tehakse loomasööta või mitte.