Mehhanism on erinev, kuid tulemus sarnane – ehk siis nendelt, kes teenivad suuremat palka, võetakse osa raha ära, et veidi parandada väiksemapalgaliste sissetulekut. Riiklike pensionide puhul läheb võrdsustamine veelgi kaugemale, ainult et kõik see ei toimu nüüd ja kohe. Ühekorraga üritatakse leevendada ka süsteemset rahastamisprobleemi, mis tulevikus ilmselt süveneb. Iga töötava elaniku kohta tuleb aja jooksul aina enam ülalpeetavaid, kes oma leivatüki saavad kätte ühisest katlast.