Omavahel nimetavad osalised seda “korruptsiooni käpikukudumise klubiks”.

Nad nuputavad, milliseid uusi reegleid peaks kehtestama või kuidas paremini jõustada juba kehtivaid. Üks selline koosolek toimus äsja, selle nädala teisipäeval ning seal arutati peagi uute omavalitsusteni jõudvat korruptsiooniennetamise juhendit.

See on peaaegu valmis, pärast mõningat kohendamist ja tuunimist saadetakse dokument välja. Tegu on eelkõige volikogu liikmetele, linna- ja vallajuhtidele mõeldud lühikese ja näitliku materjaliga, et nad üldse teadvustaksid: korruptsiooniennetusega tuleb tegelda ning sealhulgas on oluline panna tööle sisekontroll.