Elanike arv Eesti väikelinnades kahaneb. Kulude kärpimise tingimustes pole linnaruumi kvaliteet selle juhtidele sugugi mitte esimese järgu prioriteet, kuigi atraktiivne linnakeskus ilmselt suudaks inimesi liita.