Põllumajandusministeerium on maaelu arengukava (MAK) põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise investeeringumeetme tingimustega loonud olukorra, kus 3–4 suuremat piimatootjate ühistut konkureerivad juba viimased kaks aastat omavahel selles, kes kelle üle kavaldab.

Samal ajal noolivad toetust ka tootjatest sõltumatud, sh välismaised eratööstused. Paraku on päevakorral vaid projektid, mis kinnistaksid killustumist nii tootjate kui töötlejate seas ega too kaasa sektori märkimisväärset konsolideerumist.