Margus Mikomägi: "Haritlaskonna vaikimine kultuuritust märgates ongi viinud selleni, millest Lenin unistas: köögitüdruk juhtigu Eesti Rahvusringhäälingut." Bianca Mikovitš: "Mittesuitsetaja mättalt hinnates on see ka päris mõnus, et me siin mõnes asjas nii seadusekuulekad oleme olnud." Triinu Laan: "Kogu vastutus info tõlgendamise ja tõepärasuse eest on pandud lugejale, mitte vahendajale."