Pole selge, millise sihi üks eesti laps tulevikuks julgeb seada ning kustkohast ta selleks tarkust ja jõudu ammutab. PISA tarkusest ehk rahvusvahelisest õpitulemuste hindamise programmist ei piisa, ehkki Eesti selles taas kord Euroopa ning sedakaudu ka maailma esirinnas on. On ju Maa poliitilisel kaardil käes aeg, kus miski pole kindel ega ette määratud. Varasemad liidud hakkavad koondumise asemel lagunema, eelmistest sõpradest öeldakse plaksti lahti ja leitakse uued, olgu või varasemad vihavaenlased.