Ettevõtetes toimub käsitsitöö vähenemine, robotiseerumine ja tarkade masinate tulek, ka maaellu, majanduse ümberstruktureerimine vähem tööjõudu nõudvaks jne. Kas kutseharidus on sellises olukorras majanduse vereringe? Milleks on kutsekoolid võimelised? Kas me loome praegu tulevikku?