Juhtumeid, kus notariaalsetest volikirjadest või tehingutest tekib hilisemaid vaidlusi, on väga vähe. Sagedamini tuleb ette olukordi, kus notar keeldub tehingu vormistamisest, kuna on alust arvata, et inimene ei hooma täielikult tehingu sisu.