Meretuulega rannikud on märksa kõledamad, sest veetemperatuur on meie rannikuvetes tõusnud vaid 5° ümbrusse. Nädalavahetusest algab jahedama õhu sissetung ja ka sisemaal temperatuurifoon langeb.