Lähipäevade ilm asendub meie kliimavöötmele märksa kohasemaga, ehkki ööpäeva keskmine jääb pikaajalisest lehekuu keskpaiga keskmisest ikka veidi kõrgemaks. Ka tänavu saabub meile eelnenud päevadega võrreldes nn toominga õitsemise külm, aga märksa mahedamal moel.