Külla minekuks on kombeks luba küsida, uksele koputada või kella lasta. Metsa sisenedes aga ei tee me tavaliselt teist nägugi. Meenub 1991. aasta lehekuu Lääne-Virumaal, kui sajad inimesed olid tulnud tähistama taaralaste maahenguse päeva. Seisime “Viljaveski” telegrupiga Samma hiie sümboolse värava taga. Nooruke hiite kaitsja Ahto Kaasik tõstis käed, koputas kepiga vastu lokulauda ja küsis haldjatelt luba allikat, ohvrikivi ja iidset tamme austama minna. Marssisime vastupäeva suure ringina Vigala Sassi ümber ja skandeerisime kooris: “Loodus meie isa, meie sinu lapsed, hõimu-vaimu nimel kaitse-hoia meid.”