Paratuberkuloos ehk Johne haigus on krooniliselt kulgev tõbi, mille kutsub esile Mycobacterium paratuberculosis’e nimeline lühikese kepikese sarnane ja eoseid mitte moodustav mükobakter.

Loomulikes tingimustes on haigusele vastuvõtlikud mäletsejad ja nakatumine võib täiesti tahtmatult toimuda uue looma karja toomisel, kui ei ole piisavalt põhjalikult uuritud, missugused haigused esinevad piirkonnas, kust soovitakse tuua tõuparandust.

Alati on oluline teada, missuguste haiguste vastu selles farmis vaktsineeritakse ja milliseid profülaktilisi meetmeid kasutatakse.

Välisriikidest karja täienduseks ostetud pulle ja noorloomi tuleb teadlikult hoida karantiinis vähemalt üks kuu. See tähendab, et karantiinis loomade talitajad ja masinad ei tohi kokku puutuda teiste farmi loomadega.