Soojuse ja elektri koostootmisel on hakkpuit rahaliselt kõige soodsam, lisaks ka keskkonnasõbralik. Raie kõrvalsaadustest toodavad odavat toasooja Eestis üle saja katlamaja ja umbes teist sama palju võiks neid olla veel.

Küsimustele vastab Erametsakeskuse arendusnõunik Indrek Jakobson.