Kõige rohkem oli osalejaid Tartumaalt – kaheksa põldu, Põlvamaalt ja Saaremaalt viis põldu, Viljandimaalt neli põldu, Jõgevamaalt kolm põldu, Ida- ja Lääne-Virumaalt ning Võrumaalt kaks põldu, Harju- ja Valgamaalt üks põld.

Rapsipõlde oli kümme, talirukist seitse, otra samuti seitse, talinisu viis, kaera neli, tritikut ja põlduba üks põld.

Osales ka kolm mahepõldu – rukis, talinisu ja kaer. Maheviljeluse talirukkisaak jäi 2,2 korda, talinisusaak 3,4 korda ja kaerasaak 2,75 korda väiksemaks kui intensiivviljeluses.

Kõiki võistluspõlde võib vaadelda kui agrotehnika komplekskatseid, mis võimaldavad teha üldistusi kõikide agrotehnika komponentide kohta.