Euroopa Komisjon on kor­raldanud mitmeid põllumajanduse tulevikupoliitika üritusi ja tänavu tuleb ka eelolevat põllumajanduspoliitikat puudutav avalik konsultatsioon, mis algas juba veebruarist. Selle aasta teisel poolel on komisjonist oodata konsultatsiooni kokkuvõtteid ja ettepanekuid, mis on edasise arutelu aluseks. ELi valitsusväliseid organisatsioone esindav Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee võttis eelmise aasta lõpus vastu omaalgatusliku arvamuse põllumajanduspoliitika kohta pärast 2020. aastat. Komitee arvamuses käsitletakse 2020. aasta järgset põllumajanduspoliitikat mõjutavaid põhitegureid ja põllumajandusega seotud probleeme ning esitatakse asjakohased järeldused ja soovitused. Komitee on järjepidevalt märkinud, et ühine põllumajanduspoliitika peab kaitsma Euroopa põllumajandusmudelit, mis peaks kindlustama toiduainetega varustamise, järgima säästlikkuse põhimõtteid ning vastama põllumajandustootjate ja tarbijate tegelikele vajadustele.