Võistluste korraldajate hulgas on lisaks maaülikoolile loomulikult Eesti künniselts, aga ka kaks aastat kogemusi korjanud Kaspar Järvala künniklubi, taimekasvatuse instituut, noortalunike liit, Kehtna ametikool, põllumajandusmuuseum jmt. Tänavused Eesti künnimeistrivõistlused toimuvad 15.–16. septembril Tartumaal Rõhu katsekeskuses. Oma põlde on võistlejatel lubanud künda põllumees Andres Härm Haage Agrost. Oluline on, et hindamine oleks võimalikult õiglane ja ilma eelistusteta ning hinnataks samade tingimuste järgi, mis on maailmameistrivõistlustel. Selleks kutsutakse väliskohtunikud. Kündjate järelkasvu teema on olnud terav juba kümmekond aastat. Selle aja jooksul on tuntud vanameistrite kõrvale tulnud vaid mõned nooremad.