Maaelu Edendamise Sihtasutus on tihedalt seotud põllumeestega, andes neile laenusid või garanteerides neid, tunnustades parimaid looma- ja viljakasvatajaid, maamajanduslike õppeasutuste õppureid ning pedagooge. MESi konsulendid on nõustanud paljusid aasta põllumehi ja tiitlipretendente. "Pean praeguses etapis kõige tähtsamaks ülesandeks suhelda aktiivselt konsulentidega, nii nendega, kes töötavad MESi nõuandeteenistuses kui kõigi teistega. Minu visioonis, ja selle elluviimise nimel ma tegutsen, töötab kogu süsteem märksa harmoonilisemalt kui praegu. Ja parimad konsulendid töötavad MESis."