Lihtne on kujutada biomajandust põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja toidutööstuse summana. Sellega jääb aga varju tuum, sisenemine fossiilivabasse kõrgtehnoloogilisse maailma. Põllumajandus ja metsandus on biomajanduse põhialused, kuid mitte olemus.