Spetsiifilisi vedelväetisi kasutatakse eelkõige täiendväetamiseks seal, kus kogused on väikesed, tooted kallid ning pakendamine väiketaarasse tasuv. Näiteks on need spetsiifilised mikroelementide segud lehtede kaudu lisaväetamiseks, mida on lihtne lisada pritsi paagisegudesse ja mille kasutuskogused on suhteliselt väikesed, tavaliselt vaid 2–3 liitrit hektari kohta. Sealjuures on need tooted koostatud kas kultuuri spetsiifilisi erinõudeid järgides või siis olenevalt taimede kasvufaasi vajadustest.
Teine suurem ala, kus kasutatakse vedelväetisi, on lihtväetised, enamasti lämmastikväetised, mis on põllukultuuridel kasutusel ühe põhiväetisena. Näiteks oli mõnikümmend aastat tagasi väga laialt kasutuses ammoniaakvesi. Selles oli lämmastikku 21% ning see tuli mulda viia külvieelse mullaharimise käigus, et vältida kadusid aurustumise teel. Toode ei vajanud kõrge surve all hoiustamist, kuid aurustumist tuli ikkagi vältida.