85 protsenti mahepõllumaadest asub kahekümnes riigis, kuid üheksa kümnendikku mahetoodangust tarbitakse Põhja-Ameerikas ja Euroopas. Samas pole ükski riik maailmas mahepõllundusest puutumata jäänud. Viies maailmajaos on kokku 43,7 miljonit hektarit mahemaad ning kui lisada sellele 37 miljonit hektarit, mida kasutatakse mesilaste tarbeks, on mahemaid üle 80 miljoni hektari.