Pidev keskkonnatingimuste muutumine ja intensiivne põllumajandus on kaasa toonud taimehaiguste agressiivseks muutumise ning kahjurite kiirema paljunemise ja ulatuslikuma leviku. Eeltoodud põhjused on pannud kartuli sordiaretajaid otsima genotüüpe, mis oleksid põllumajanduses ja muutuvates kliimatingimustes stabiilsed. Oluliseks peetakse ka uute sortide sobivust mahekartulikasvatusse, mis on ökonoomsem, keskkonnasäästlikum ja tervislikum. Kartulisaagi kvaliteedile pööratakse järjest rohkem tähelepanu. Saagi kvaliteeti võivad rikkuda kehvad kasvu-, koristus- ja hoiutingimused, samuti haigused. Eesti oludes rikuvad mugula kvaliteeti bakterhaigus harilik kärn ja seenhaigus kartuli-mustkärn. Üks keskkonnasäästlikke lahendusi kartulikasvatuses on haiguskindlamate sortide kasvatamine, mille eelduseks on selliste sortide aretamine. Kõiki eespool kirjeldatud uuringuid on vaja kindlasti jätkata, sest keskkonna- ja kliimamuutus loob taimedele ning nendega seotud organismidele uued, seni tundmata tingimused. Sordiaretuse jätkamine tagabki sobivad sordid meie tingimustesse ja vastavuse nõudlusele.