Eesti Taimekasvatuse Instituut (ETKI) tegeleb Eestis kasvavate teraviljade, kartuli, talirüpsi, heintaimede ja köögiviljade aretusega. Lisaks traditsioonilistele kultuuridele on alustatud ka sojaoa ja speltanisu sordiaretust.

2017. aastal võeti sordilehte koguni kolm uut ETKIs aretatud sorti: talinisu ‘Ruske’, kaer ‘Kusta’ ja kartul ‘Tiina’. 2016. aastal täienes Eesti sordileht suvinisuga ‘Hiie’, 2015 võeti sordilehte suvinisu ‘Voore’, aedhernes ‘Virges’ ja tomat ‘Evelle’ ning 2014 sojauba ‘Laulema’.