Valige taimele võimalikult sobiv kasvukoht. Põnev on küll uusi sorte katsetada, kuid hea saagi tagab vastupidavate sortide kasvatamine, mida on juba aastakümneid viljeldud.