Visake ära kõlbmatuks muutunud toiduained ning sellised, mille olete ostnud, kuid pole kunagi kasutanud. Kui teie vaibad ja põrandakatted on väga määrdunud, kutsuge spetsialist, kes need ära puhastab. Isegi raasukesed, mida teie ei näe, võivad kahjuritele olla hea toidulaud. Parandage tilkuvad kraanid, sest sealt saavad kärbsed ja närilised vett.