Lendama läinud katus on mitme teguri koosmõju. Katus ei ole vaid katusekate, selle moodustavad lisaks kattele ka puitkonstruktsioon, selle kinnitus müüridele, korstnad, läbiviigud, tuulutuslahendus jm sõlmed.

Katusevahetus peaks algama olemasoleva katusekonstruktsiooni hindamisest. Hinnata tuleb katuse niiskusolukorda ja -kahjustusi, selgitamaks välja sarikate vm puit- osade vahetamise vajaduse. Lisaks tuleb veenduda korstnate seisukorras. Kolmas ja tormikindluse seisukohalt kõige olulisem on veenduda toolvärgi kinnituses müüridele.