Klikkeritreening on teaduspõhine loomade treenimise meetod, kus rakendatakse teadmisi positiivsest kinnistamisest – soovitud käitumist markeeritakse vahetult ning sellele järgneb kohe preemia. Klikkeritreeningu tööriist on pisike metallist keelekesega plastkarp, mida vajutades tekib terav metalne heli – klikk.