Soomlastel kuulub madlipäev nn vihmapühade hulka ning toob kaasa sajuperioodi. Öeldi, et madlipäevast sajab kuni pärtlipäevani. Lätlastel on heinategu ja venelastel põllutöö piksekartusel keelatud. Eestlastel aga sellele päevale omast traditsiooni ei ole.

Madlipäeva nimetus leidub tähtpäevade seas, millest on arvestatud uudseleiva saamist ja seda on kõrvutatud jakobipäevaga – keskse rukkilõikusaega märkiva tähtpäevaga.

Suvi on jõudnud oma teise poolde, viljade küpsemise ja valmimise aega.