Maaeluministeerium saadab valitsusse määruse maaelu arengukava (MAK) suurprojekti meetme raha kasutamiseks. MAKis on ühistuüleste suurprojektide tarvis ette nähtud 18 miljonit eurot, millest 15 mln pakutakse piimatootjaile ja ülejäänud 3 mln teistele sektoritele. 15 miljonit saab kasutada põllumajandustootjate enamusosalusega ühistulise piimatööstuse rajamiseks, et investeeringust kasu saajate ring oleks võimalikult lai.