Ametnikud on seni jätnud lahti rääkimata selle, mis on tegelikult otsetoetuste määruses kirjas, selle asemel on rõhutatud vaid niitmise tähtaega. Määruses on viitega ELi määrusele mustvalgel kirjas, et toetusõiguslik on maa, kui seda kasutatakse põllumajandusoomade pidamiseks ehk neile sealt sööda tegemiseks. Sel juhul ei kehti mingit niitmistähtaega.