Eelmisel nädalal andis veterinaar- ja toiduamet (VTA) MTÜ-le Kihnu Maalambakasvatajate Selts loa tegutseda aretusühistuna, pidada kihnu maalamba tõuraamatut ning viia läbi jõudluskontrolli. Kui algselt oli see lammas säilinud ainult Kihnus, aga nüüd on ta levinud üle Eesti. Praegu on neid 700 isendi ringis.

Võitlus selle eest, et kihnu maalammas tunnustataks iseseisvaks tõuks, on käinud juba 15 aastat. Selle aja jooksul on nii Eestis kui Soomes tehtud mitmeid geneetilisi uuringuid, ent kuna VTA ja põllumajandusministeerium tahtsid asjas enne tunnustamist väga kindlad olla, võttis protsess aega. Ka Maaleht on sellel teemal mitu korda kirjutanud.