“Siit läheme sisse, ei pea piletit ostma,” oli üks esimesi eestikeelseid juhuslikult kuuldud lauseid laupäeval Sigulda taimelaadale jõudes.

Tõepoolest – kui suured Eesti taimelaadad on enamasti tasulised, siis Siguldas sissepääsu eest raha ei küsita.
“Hinnad on odavamad!” kiitsid laadale tulnud eestlased. Nii olevat maasikate ja õunapuude hinnad kohati lausa poole madalamad kui Eestis.
Eestlaste suurt huvi selle laada vastu arvestavad iga aastaga aina rohkem ka Läti kauplejad – nende eesti keel täieneb üha. Taimemüüjad ütlevad tervitussõnad ja hinnad juba enamasti eesti keeles, mitmed müügiplatsid on oma tahvlitel lätikeelsetele kaubanimetustele lisanud eestikeelsed.