Janek Kuusik nendib, et nüüd ei jää muud üle, kui tuleb uutest investeeringutest loobuda – firma areng jääb veidi takerduma. Ta kardab, et väiksemad mahetootjad võivadki pankrotti minna.
PRIA esindaja kommenteerib, et toetuste vähendamine olukorras, kus taotlusi on rohkem kui eelarvet, on standardsena sisse kirjutatud kõikidesse maaelu arengukava pindala- ja loomatoetuste määrustesse.