Enamik seakasvatusega tegelevaid ettevõtjaid on vanemad mehed, nii et tütarlapsed tundsid ennast nende seas algul lausa võõrkehana. Mis seal salata, on olnud juhuseid, kus aretusühistu üritusele tulnud noorelt naiselt küsiti otse, kas ta on kohaga eksinud.