Eelmisel nädalal peeti Tartus Euroopa Liidu makseagentuuride juhtide konverents, kus osalesid esindajad 25 liikmesriigist, kandidaatriikidest Türgist ja Makedooniast, Euroopa Komisjonist ning Euroopa Audiitorite Kojast.

PRIA peadirektori asetäitja Ahti Bleive sõnul oli läbivaks teemaks innovatsioon makseagentuuride töös ja kulude kokkuhoid, milleks innovatsioon lahendusi pakub. “Probleem on ühine: kohustuslike kontrollide maht suureneb, aga eelarved on kõigil piiratud,” märkis ta.

Kõik liikmesriigid jälgivad, kui suure osa moodustavad makseagentuuride administreerimiskulud nende vahendatavate toetuste mahust – omakulud on 4–15% ja suurim osa kuludest on seotud kontrollimistega.