Võistlust korraldavad lisaks maaülikoolile Eesti Künniselts, Kaspar Järvala künniklubi, Eesti Taimekasvatuse Instituut, noortalunike liit, Kehtna ametikool, põllumajandusmuuseum jmt.

Võistlusklasse on, nagu Eesti künnivõistlustel ikka, neli: tavaatrade meistriklass, pöörd-atrade meistriklass, tavaatrade noorteklass (osalevad noorkündjad) ja pöördatrade vaba-klass (osalevad praktikud). Esimesel päeval küntakse kõrrepõldu, teisel päeval rohumaad.

Varasemast erinev on see, et kui seni võistlesid noorkündjad vaid kõrrekünnis, siis tänavu on ka noortel vaja künda nii kõrrepõldu kui rohumaad.