“Siseveekogude juurde ei tohi enam loomi kõndima ja sööma lasta,” rääkis Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi juht Aldo Vaan, viidates 16. jaanuaril jõustunud veeseaduse muudatustele. “Mere äärde võib, kui keskkonnaametist luba saada.”

Selts tegi ettepaneku seada sisse ajaline piirang, nii et vegetatsiooniperioodil võiks loomi veekogude ääres karjatada, kus nad saaksid siis ka juua, ja talveperioodil ei võiks. Aga seda muudatust ei arvestatud.