Kaks aastat kestnud rakendusuuring “Kvaliteetse maheseemne tootmine, efektiivne mahetootmine ja viljakas muld” on ette võetud Virumaal toimetava edumeelse mahefirma Väljaotsa OÜ ja Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) koostöös.
Praktikas näevad katsed välja nii, et esmalt kaardistatakse lähteolukord ja tehakse mullaproovid. Kui külvid tehtud, keskendutakse maheviljeluses lubatud väetusainetele, mida polegi nii vähe, aga ka bioloogilistele abivahenditele, bakterpreparaatidele.