“Esimese šarolee pulli tõin Rootsist 2000. aastal,” meenutab OÜ Nurmetu Charolais juhataja Vallo Kruusimägi, kuidas ta taasiseseisvunud Eestis hakkas esimesena šarolee tõugu loomi kasvatama ja nende suurt tõugu lihaveiste häid omadusi propageerima.

“Suuremate tõugude eest, milleks on ka šarolee, makstakse praegu nii Euroopas kui Türgis kõrgemat hinda kui näiteks anguste või herefordide eest,” selgitab kogenud kasvataja. Selle tõu populaarsus on Eestimaa põllumeeste seas tõusnud.

Nurmetu külla on mees rajanud lihaveistele ainulaadse lauda, kus loomad on kummimattidega asemetel.