Jaanus Marrandi: "E-Piima mitmeaastase töö tulemusena on tekkinud täiesti uus võimalus müüa aastas kümme tuhat tonni juustu Jaapani turule. See tähendab aastas sada tuhat tonni toorpiima!" Märt Riisenberg: "MilkEst ASi projekt on rajatud väga tugevale ja laiapõhjalisele ühistutevahelisele koostööle. Kaasatud on tunnustatud eksperdid igast valdkonnast." PRIA: "Kõigi hindamiskomisjoni liikmetega sõlmitakse lepingud, milles nähakse ette nende ülesanded ja tingimused, sealhulgas kohustus taandada end hindamisest, kui on olemas seotus taotleja või projektiga."