Tänavune talirapsi saak jääb eelmiste aastate omaga võrreldes palju madalamaks. Põhjuseks on see, et üle poole külvidest hävis ja alles jäetud põllud on hõredad ning suurte tühikutega. Talv ei küsinud ka seda, kas tegu on tipp-põllumehe või keskmise tegijaga. Mida tähendab halb aasta ja mida see kaasa toob, selgitab Baltic Agro agronoom ja konsulent Elo Tuubel.