Jaanuaris käivitus teadmussiirde ühistegevuse programm, mille eesmärk on arendada ühistulist tegevust Eesti põllumajanduses. Seni peetud infopäevadel on kõlama jäänud mõte, et ühistegevuse arendamisel on oluline osa liikmetevahelisel suhtlusel. Kui ei ole usaldust üksteisele oma mõtetest ja plaanidest rääkida, siis ühise aruteluga on võimalik jõuda suurema avatuseni. Lisaks eeltoodule on vajalik aus ja avatud suhtlus liikmete ning organisatsiooni eri tasandite – nõukogu, juhatus, tegevjuhid – vahel. Ühistegevuse programmi meeskond on püstitanud eesmärgi, et nelja aasta pärast oleks kavandatud tegevuste toel kolmandik Eesti põllumajandus- ja toidutoodangust väärindatud ühistute poolt. See tähendab, et toodangule on Eestis antud lisaväärtus ja see müüakse nii Eesti kui eksporditurgudel.