„Üksikud inimesed on küsinud, Riigikogust keegi küsis ja PRIA küsis, neile koostame vastust,“ selgitas Ilmateenistuse ilmavaatluste osakonna juhataja Miina Krabbi. „Maaeluministeerium pole küsinud.“ Seega tõi minister äraütlemise ühe põhjusena andmed, mida neil ei olnud.