“Suurriikidel on suuremad kohustused, väikeriikidel suuremad võimalused. See ei ole vastuolu, see on tasakaal.” “Eestlased näiteks tajuvad harva, et nad elavad poolsaarel, mida kolmest küljest ümbritseb vesi, kord kaitsjana, kord ühendusteena; ja ometi on see kogu Eesti ajaloo võti.” “Eesti oli mõnda aega kõige põhjapoolsem piirkond maailmas, kus hariti põldu ja müüdi naabritele vilja.”