Filmis näeb Rootsi kuninga Gustav II Adolfi tütre Kristiina (Malin Buska), tulevase kuninganna sirgumist nooreks naiseks, samuti vaetakse tema eluvalikuid. Kolmekümnendale eluaastale lähenedes loobub kirjanduse- ja kunstilembene kuninganna aga troonist, sest pöördub katoliiklusse ja läheb Rooma elama. Olulise teemana läbivad filmi Kristiina usulised eneseotsingud. Kordub mõte, et luterlus ei paku Kristiinale seda, mida ta otsib, vaid mõjub talle kitsendavalt, tundeelu piiravalt. Filmis toonitatakse korduvalt, et eneseteadlikust tüdrukutirtsust vormiti mehelik ja jõuline liider, kes tundis end mugavalt nii mõõgaga veheldes kui ka kreekakeelset filosoofiat lugedes, ent kes ei suutnud hakkama saada segadusega, mida temas tekitasid naiselikud impulsipursked.