Tänini on tõesti ühiskond elanud otseses mõttes maaomaniku kulul ehk kõik kulud on maaomaniku kanda, aga hüved kogu ühiskonna või mingite ühiskonna kitsamate gruppide tasuta kasutuses. Kulude all pean silmas konkreetselt maamaksu, taristu korrashoidu, prügi koristamist, ulukikahjusid, järelevalvet, kinnistu hooldamist.