Kui 2015. aastal moodustasid suurima osa jahimeestest 40–60aastased, siis lõppenud aasta seisuga jäi see vanusegrupp 30–60 aasta piirimaile. Lisaks on tõusnud noorte naisküttide osakaal.