Hoolimata rohketest vaidlustest Eesti raiemahtude või metsakasutusviiside üle, võiksime olla rahul, et elame Maa selles piirkonnas, kus metsi on rohkelt. Piltlikult öeldes on meil palju “suuri taimi”. Kui kasutada Tartu Ülikooli molekulaarse taimebioloogia professori Hannes Kollisti sõnastust, on taimed “fotosünteesivad keemiavabrikud, mis toodavad veest ja süsihappegaasist toitu, energiat, aga ka keerulisi orgaanilisi ühendeid, mis on kasutuses maitseaine-, lõhna- ja biomeditsiinitööstuses”.