Toona maksis riik (euroliidu kaasabil) taastuvaid kütuseid kasutavate kombijaamade rajamise eest veel ka toetust. Nüüdseks on olukord selles vallas muutunud stabiilseks, nagu analüütikud tavatsevad iseloomustada suhteliselt muutumatuna püsivat olukorda. Uusi koostootmisjaamu rajatakse vähem, osalt kindlasti ka sellepärast, et toetusekraanid on vahepeal kinni keeratud.