Tunnistan, et olen ise ka Soomaal soode taastamise töid uudistades tundnud end nõutuna – on see ikka mõistlik tegu kunagist kuivendust ümber pöörata?

Sooteadlane Mati Ilomets, kelle ettepanekul Eestis soode taastamisega tegeldakse, on ajakirjas Eesti Mets öelnud, et umbes kaks kolmandikku meie soodest on kuivendatud või kuivendusest niivõrd mõjutatud, et seal enam turvast ei teki ning olemasolev laguneb.